Opatrenia v hoteli 

·        pri vstupe je umiestnená dezinfekčná stanica

·        spoločenské a komunikačné priestory sú pravidelne vetrané a denne dezinfikované UV germicídnym žiaričom

·        dotykové plochy sú pravidelne dezinfikované

·        zamestnanci hotela sú pravidelne testovaní

·        zamestnanci hotela používajú ochranu prekrytia horných dýchacích ciest

 

Celú vyhlášku si viete prezrieť v tomto odkaze: https://www.ruvzmi.sk/PDF/Koronavirus/vyhlaska_200.pdf

 

Podmienky registrácie a ubytovania od 03.05.2021 (Vyhláška ÚVZ SR 199 z 29.04.2021)

Ubytovanie v našom hoteli je možné pre všetkých hostí, ktorí sa pri registrácii na pobyt preukážu jednou z uvedených možností (uvedené platí pre osoby nad 10 rokov, pre deti do 10 rokov nie je vyžadované):

·         negatívny antigénový test na ochorenie Covid-19 (max. 72 hodín starý), pobyt v hoteli nad 7 dní vyžaduje preukázanie sa novým negatívnym testom

·         negatívny RT-PCR test na ochorenie Covid-19 (max. 72 hodín starý), pobyt v hoteli nad 7 dní vyžaduje preukázanie sa novým negatívnym testom

·         potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (2 dávkami mRNA vakcíny, od očkovania druhej dávky musí uplynúť minimálne 14 dní)

·         potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (1 dávkou vektorovej vakcíny, od očkovania musia uplynúť minimálne 4 týždne)

·         potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19)

·         potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 (max. 180 dní od prekonania).