Oslavy a akcie v hoteli Vinnay***

Vážení hostia, Váš slávnostný deň je jedným z najdôležitejších dní Vášho života. Spomienky naň si uchováte po celý život. Pomôžeme Vám usporiadať oslavu podľa Vašich predstáv. Zmysel pre detail, vynikajúca kuchyňa a profesionálny personál sa postará, aby Váš slávnostný deň bol výnimočný.


Všeobecné podmienky hotela Vinnay*** pri organizovaní osláv a akcii.

Prenájom priestorov/korkovné – reštaurácia alebo salónik
1. Pri počte osôb do 20 sa akcia (oslava) organizuje v salóniku a cena prenájmu(korkovného) je 3€/osoba no minimálne 30 €. Táto suma sa účtuje iba v prípade vlastných alkoholických a nealkoholických nápojov a dezertov. V cene prenájmu je zahrnutá parkovanie, energie, možnosť využitia techniky (dataprojektor) a prenájom klimatizovanej miestnosti.

Akcia je povolená do 22:00 iba vo vyhradených priestoroch /salónik/. Za každú ďalšiu začatú hodinu sa účtuje poplatok 20€.

Všetky podporné aktivity, napr. animátor, DJ, živá hudba a iné, musia byť nahlásené vopred.

2. Pri počte osôb do 55 (no minimálne 30) organizujeme Vašu akciu (oslavu) v reštauračných priestoroch a cena prenájmu (korkovného) je 3€/osoba no minimálne 50 €. Táto suma sa účtuje iba v prípade vlastných alkoholických a nealkoholických nápojov a dezertov. V cene prenájmu je zahrnutá parkovanie, energie, možnosť využitia techniky (dataprojektor) a prenájom klimatizovanej miestnosti.

Akcia je povolená do 23:00 iba vo vyhradených priestoroch (reštaurácia bez terasy). Za každú ďalšiu začatú hodinu sa účtuje poplatok 50€. Všetky podporné aktivity, napr. animátor, DJ, živá hudba a iné, musia byť nahlásené vopred.

3. Pri počte 55 - 110 osôb sa akcia (oslava) organizuje v spoločných priestoroch na terase a v reštaurácií. Cena prenájmu je 400€ V cene prenájmu je zahrnutá parkovanie, energie, možnosť využitia techniky (dataprojektor), prenájom klimatizovanej miestnosti, prenájom vyhradenej miestnosti s chladničkou a obsluhujúci personál. V prípade vlastných alkoholických a nealkoholických nápojov a dezertov sa účtuje korkovné – 3€/osoba.

Akcia je povolená do 2:00. Za každú ďalšiu začatú hodinu sa účtuje poplatok 50€.

Všetky podporné aktivity, napr. animátor, DJ, živá hudba a iné, musia byť nahlásené vopred.Konzumácia
Cena slávnostného menu je od 20€/osoba a závisí predovšetkým od druhu vybraného jedla. Cena detských porcií je 70% z ceny riadnych porcií.
Podmienkou zo strany hotela je nasledovné menu:
• prípitok, predjedlo, polievka, hlavné jedlo,
• minerálka, nealko mix, káva,
• v prípade záujmu o bufetové stoly cena závisí od počtu porcií a druhu jedla cca 10 – 15€/osoba.
Po splnení povinného odberu je hosťom povolené priniesť: vlastné alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje, víno, koláčiky, slané pečivo, torty a zákusky.
Nie je možné si doniesť vlastné pivo a vlastné jedlo.Výzdoba 1€/osoba salónik alebo reštaurácia, 2€/osoba terasa a reštaurácia alebo aranžérka (viď. ďalej)
Základná výzdoba zahŕňa živé kvety a slávnostné prestieranie. V prípade akcie v reštaurácii a terase zahŕňa povinné návleky na stoličky v cene 2,50€/ks. Výzdobu Vám vieme zabezpečiť aj v spolupráci s aranžérkou, ktorá sa osobne dohodne s klientom na podmienkach. Cena výzdoby je od 200€. Hostia si pripravia zasadací poriadok, menovky a rozložia si ich sami.Tovar hostí
Hostia si svoj tovar na akciu môžu priniesť už deň pred akciou, v čase od 16:00. Je potrebné ohlásiť sa na recepcii hotela. Tovar sa odkladá do chladničiek v priestoroch na to určených (Apartmánový dom Vinnayka). Zvyšné zákusky, alkohol a iné si hostia odnášajú so sebou hneď po ukončení akcie, najneskôr na druhý deň (do 12:00).Ubytovanie
Pri počte 55 - 110 osôb (reštaurácia a terasa) je povinná rezervácia ubytovania minimálne 12 izieb (cca 720€). Záloha za ubytovanie sa hradí v plnej výške do 7 dní od prijatia rezervácie, najneskôr 45 dní pred hostinou. V prípade zrušenia rezervácie neskôr ako 45 dní pred dohodnutým termínom, je záloha nevratná.

V prípade neuhradenia zálohy za ubytovanie za hore uvedených podmienok si spoločnosť Vinnay s.r.o. vyhradzuje právo na zrušenie rezervovaných priestorov pre akciu a záloha nebude vrátená.Rezervácia a platobné podmienky
Po informovaní sa o akcii sa príjme nezáväzná rezervácia, ktorú je potrebné potvrdiť do 7 dní od nahlásenia nezáväznej rezervácie, a to zálohou. Záloha za akciu sa hradí vo výške 50€ v hotovosti a je v prípade zrušenia nevratná. Zaplatením zálohy sa považuje rezervácia za záväznú.

Konkrétne menu je potrebné dohodnúť najneskôr 14 dní pred hostinou. Celková suma sa hradí najneskôr 24 hodín po akcii alebo na základe dohody, v hotovosti.

Je nám potešením, že využijete priestory hotela Vinnay*** pre usporiadanie Vašej rodinnej udalosti.